• TUNELE FOLIOWE NUMERIS

  Nowy tunel, który racjonalizuje powierzchnię upraw.

  Numeris to tunel o bokach prawie pionowych, który optymalizuje powierzchnię upraw. Jego szerokość to 6,40 m, która uwzględnia standardy upraw (1.60m i 3.20m). Każdy metr kwadratowy wewnątrz tunelu można wykorzystać do uprawy roślin. Tunel foliowy Numeris może być instalowany zespołowo i pokrywa maksimum powierzchni bez strat gruntowych.

 • TUNELE FOLIOWE NUMERIS

  Konstrukcja

  Łuki sklepień i rozpórki wykonane są z okrągłych rur podwójnie ocynkowanych połączonych ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych, co pozwala na wyeliminowanie elementów spawnych. Zrealizowane są wyłącznie z najlepszych europejskich stali : S 250 GD o granicy elastyczności (wytrzymałej na zgięciach) do 25 kN/mm. Galwanizacja Z 275 obustronna 15/10e i 20/10e Ø 60 mm i Ø 32mm.

  Ekskluzywny system łączeń krzyżowych połączonych ze sobą za pomocą procesu polegającego na wykorzystaniu wysokiej częstotliwości, co podwaja jego wytrzymałość na łączeniach (wsunięte na głębokość 44cm).

  Forma o prostych bokach, lekko ostrołukowa, łuki sklepień są z rur ø 60mm, 2 łuki , 2 słupy i 1 krzyżak ostrołukowy plus płaska kotwa blokująca. Te elementy są połączone między sobą za pomocą wykarbionej rozpórki co pozwala na wzdłużną stabilizację i natężenie foli poprzez podwójne cięcie proporcjonalnie odwrócone. Rozstaw między rozpórkami, zostanie ustalony w zależności od lokalizacji terenu: 2.00m, 2.50m lub 3.00m.

 • TUNELE FOLIOWE NUMERIS

  Prosty i wydajny tunel

  Jego montaż wewnętrzny sprawia, iż jest on niewidoczny. Pozwala to na zapewnienie długotrwałości folii. Konstrukcje szkieletowe ARCEAUX mogą otrzymać 2 typy pokrycia: 
  1. Folia na szerokość tkaniny na krośnie (płachta zakopana) 
  2. Folia wymiarowa (Pokrycie Tunelu Nantejskie), rozpórki zepchnięte.

 • TUNELE FOLIOWE TUNEL

  Ekstremalna niezawodność

  Gama Tunel o ekstremalnej niezawodności, która sprawdziła się na całym świecie. Filclair umożliwia wybór dwie możliwe konstrukcje tunelu foliowego.

  KLASYCZNY:  Do dyspozycji w bardzo szerokiej palecie różnych wymiarów (szerokości i długości).
  NORDICLAIR: Osiągnięcia mechaniczne i nieporównywalne rezultaty klimatyczne.

 • TUNELE FOLIOWE TUNEL

  Wybrany najlepszym tunelem na Świecie

  To dzięki ich prostocie w konstrukcji szklarnie Filclair są uniwersalne. Ich koncepcja opiera się na trzech elementach : łukach sklepień, rozpórkach i krzyżach , Wykonane są z okrągłych rur podwójnie ocynkowanych połączonych ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych, co pozwala na wyeliminowanie elementów spawnych. Zrealizowane są wyłącznie z najlepszych europejskich stali : S 250 GD o granicy elastyczności (wytrzymałej na zgięciach) do 25 kN/mm. Galwanizacja Z 275 obustronna 15/10e i 20/10e 0 60 mm i 0 32mm Ekskluzywny system łączeń krzyżowych połączonych ze sobą za pomocą procesu polegającego na wykorzystaniu wysokiej częstotliwości, co podwaja jego wytrzymałość na łączeniach (wsunięte na głębokość 44 cm). Jego montaż wewnętrzny sprawia, iż jest on niewidoczny, co pozwala na zapewnienie długotrwałości folii. Konstrukcje szkieletowe Tuneli- szklarni można zamontować wszystkiego rodzaju folie pokrywające. Prostota i szybkość montażu tuneli- szklarni Filclair są jedyne na świecie.

 • TUNELE FOLIOWE VERTICLAIR

  Prosty tunel, ale pionowy

  Łuki sklepień i rozpórki wykonane są z okrągłych rur podwójnie ocynkowanych połączonych ze sobą za pomocą obejm i złączek systemowych, co pozwala na wyeliminowanie elementów spawnych (15/10e i 20/10e 0 60 mm i 0 32mm) i na uzyskanie optymalnej wytrzymałości. Zrealizowane są wyłącznie z najlepszych europejskich stali S 250 GD o granicy elastyczności (wytrzymałej na zgięciach) do 25 kN/mm. Galwanizacja Z 275 obustronna Verticlair korzysta z podstawowych elementów konstrukcyjnych: 
  • Połączonych ze sobą łączeniami krzyżowymi Filclair.
  • Opatentowane słupy teleskopowe 
  • Ekskluzywne łuki sklepień 
  • Słupy 75 x 45 mm (bi tunele) 
  • Aluminiowe klipsy Verticlair poprzez swoje wyjątkowe osiągnięcia, łatwość w montażu i w utrzymaniu stał się dziś jedną z najważniejszych referencji na światowym rynku.

 • TUNELE FOLIOWE VERTICLAIR

  Zwyczajnie pionowy

  Każda struktura Verticlair odpowiada normom stabilności „ Śnieg i Wiatr” uzależnionych od miejsca położenia upraw. Niezależnie od gęstości ogniw w konstrukcji, Verticlair tworzy jednolita i spójną całość wyliczoną i wyprodukowaną dla specyficznych warunków technicznych.  Spełnia najbardziej rygorystyczne normy wytrzymałościowe EN NF 13031- 1, wynik ten został otrzymany dzięki optymalizacji elementów konstrukcji poprzez symulację oprogramowaniem CAD. 

  - Wentylacja boczna ciągła jest dostępna w postaci aparatury skraplającej lub zwojnicy.
  - ALC są montowane z osłonami przeciwwietrznymi i rurami wieloklipsowymi ALUCLAIR. 
  - Wentylacja jest wyposażona w system sterowania wałem napędowym kołami i szynami zębatymi. System ten jest przystosowany do napędu ręcznego jak i mechanicznego. Może być podłączona do elektrycznej regulacji warunków środowiskowych.

 • OPCJE I WYPOSAŻENIE TUNELI FOLIOWYCH

  Dodatkowe opcje wyposażenia to więcej zastosowań.

  Inżynieria klimatyczna FILCLAIR łączy w sobie ogół rozwiązań zrealizowanych tak, aby zagwarantować klientom globalny sukces ich projektu klimatycznego.

  Maksymalne ułatwienie operacji montażu, konserwacji i bezpieczeństwa. To są koncepcje produktów Filclair. 

  Każdy element łączący folie jest realizowany z Aluclair:
  - Klips prosty Aluclair
  - Klips potrójny Aluclair
  - Rura uzwojenia Aluclair
  - Płatew multi klips Aluclair

  Podwójne pokrycie, ściana dmuchana lub ściana prosta. 

  Podwójne ściany dmuchane są wyposażone w AIRBAR: system ciśnienia automatycznego. AIRBAR jest chroniony przez prawa międzynarodowe odnoszące się do własności przemysłowej.